06 - 59 81 47 53

Human Resources

Cursusagenda

Lean Six Sigma is een methode voor het organiseren van kwaliteits- en efficiëntieverbeteringen. De methode past in het vakgebied van operations management en dient als een methode om processen systematisch te innoveren. 

Harrie is de personificatie van de ideale collega-werknemer die begeleiding op de werkvloer geeft aan werknemers met een extra ondersteuningsbehoefte. Harrie staat voor: Hulpvaardig; Alert; Realistisch; Rustig; Instruerend en Eerlijk. Uit onderzoek van CNV Jongeren en Vilans blijkt dat de kans op succesvol participeren op de werkvloer aanzienlijk wordt verhoogd wanneer de werknemer met een arbeidsbeperking wordt ondersteund door een Harrie. Het Harrie gedachtengoed is doorontwikkeld, en er is een module speciaal gericht op statushouders ontstaan. 

Inschrijven

Actuele HR-onderwerpen

Daphne onderzoekt de behoefte wb opleiden en het volgen van cursussen binnen de bedrijven. Grote kans dat er overlappende behoeften zijn. Daarom ontwikkelt ze een cursusagenda. Zo kunnen medewerkers zich inschrijven voor een opkomende cursus en deze samen met medewerkers van andere bedrijven volgen.

Is er een cursus die je zou willen volgen en heb je het idee dat er wel meer animo is? Stuur het in. Daphne onderzoekt graag de mogelijkheden.

Daphne heeft voor Lenferink en Nijhof zij-instroomtrajecten en routekaarten voor leerlingen ontwikkeld. Zo weten zowel het bedrijf als de leerling/zij-instromer wat er van hen verwacht wordt op welk moment.

Deze leerlingen worden vervolgens gevolgd via een leerlingvolgsysteem. Ook zijn er leermeesterleerlijnen opgezet. 

Voor zowel Lenferink als Nijhof is er een strategische personeelsplanning. Hierin is in kaart gebracht welke medewerkers er zijn,  wanneer zij inzetbaar zijn en welke kwaliteiten zij hebben. Zo is de bezetting binnen organisaties voor langere termijn duidelijk.

Dashboards ontwikkelen personeel en marketing

Om talent aan te trekken en te behouden binnen de bedrijven wordt gekeken naar employer branding. Dat wil zeggen: ‘Wat is het imago van een bedrijf als werkgever?’. We kijken naar hoe we dit kunnen verbeteren/versterken.

Vervolgens zetten we verschillende campagnes op om mensen te werven die aansluiten bij het imago of juist het imago verbeteren. 

Bel of mail ons

06 - 59 81 47 53

info@innovatiehubsalland.nl

Bezoek ons

L.J. Costerstraat 35
8141 GN Heino

Bel of mail ons

06 - 59 81 47 53
info@innovatiehubsalland.nl

× Hoe kunnen wij je helpen?