Innovatiehub Salland

HR

Wat kan ik verwachten?

Werknemerstevredenheid / -Ontwikkeling

Onderzoek naar factoren die de tevredenheid en ontwikkeling van werknemers beïnvloeden. Je analyseert feedback, voert enquêtes uit en evalueert HR-programma's om verbeteringen te identificeren die de werknemerservaring optimaliseren. Deze opdracht biedt jou de kans om strategieën te ontwikkelen die niet alleen de tevredenheid vergroten, maar ook de professionele groei en betrokkenheid van het personeel stimuleren.

Wat zit erin?

Meerwaarde

Je vergaart inzicht in wat medewerkers motiveert en hoe ze beter kunnen worden ondersteund. Dit biedt jou als student waardevolle ervaring in het begrijpen en aanpakken van HR-uitdagingen, terwijl je strategieën ontwikkelt die de werknemerservaring optimaliseren. Je onderzoek levert een directe kijk op wat werknemers motiveert en belemmert, waardoor het mogelijk wordt om gerichte verbeteringen door te voeren. Het leidt tot een verhoogde werknemerstevredenheid, wat resulteert in betere prestaties, hogere betrokkenheid en een positieve werkcultuur. Dit draagt bij aan het behouden van talent en verbetert de algehele bedrijfsresultaten.

Waar kan ik terecht?

const lazyloadRunObserver = () => { const lazyloadBackgrounds = document.querySelectorAll( `.e-con.e-parent:not(.e-lazyloaded)` ); const lazyloadBackgroundObserver = new IntersectionObserver( ( entries ) => { entries.forEach( ( entry ) => { if ( entry.isIntersecting ) { let lazyloadBackground = entry.target; if( lazyloadBackground ) { lazyloadBackground.classList.add( 'e-lazyloaded' ); } lazyloadBackgroundObserver.unobserve( entry.target ); } }); }, { rootMargin: '200px 0px 200px 0px' } ); lazyloadBackgrounds.forEach( ( lazyloadBackground ) => { lazyloadBackgroundObserver.observe( lazyloadBackground ); } ); }; const events = [ 'DOMContentLoaded', 'elementor/lazyload/observe', ]; events.forEach( ( event ) => { document.addEventListener( event, lazyloadRunObserver ); } );