Innovatiehub Salland

HR

Wat kan ik verwachten?

Recruitment / Employer Branding

Je duikt diep in het aantrekken van talent en het versterken van het werkgeversimago. Je analyseert wervingsstrategieën, voert onderzoek uit naar employer branding en draagt bij aan het vinden van de juiste match tussen bedrijf en kandidaat. Dit biedt jou waardevolle ervaring in talentacquisitie en het bouwen van een aantrekkelijk werkgeversmerk.

Wat zit erin?

Meerwaarde

Je leert diepgaand over het aantrekken van talent en het verbeteren van een werkgeversimago. Je onderzoekt strategieën voor effectieve werving en hoe je een positief imago van een bedrijf opbouwt. Deze ervaring geeft je waardevolle vaardigheden om de juiste mensen aan te trekken en te behouden, wat essentieel is voor het succes en de groei van een organisatie, terwijl je zelf waardevolle expertise opbouwt in het HR-veld. Dit leidt tot het bouwen van een positiever imago als werkgever, wat resulteert in een verbeterde aantrekkingskracht op hoogwaardige kandidaten. Het bedrijf kan zo beter voldoen aan de behoeften van de arbeidsmarkt, zich onderscheiden van concurrenten en uiteindelijk een sterker personeelsbestand opbouwen, wat de bedrijfsgroei en prestaties ten goede komt.

Waar kan ik terecht?

const lazyloadRunObserver = () => { const lazyloadBackgrounds = document.querySelectorAll( `.e-con.e-parent:not(.e-lazyloaded)` ); const lazyloadBackgroundObserver = new IntersectionObserver( ( entries ) => { entries.forEach( ( entry ) => { if ( entry.isIntersecting ) { let lazyloadBackground = entry.target; if( lazyloadBackground ) { lazyloadBackground.classList.add( 'e-lazyloaded' ); } lazyloadBackgroundObserver.unobserve( entry.target ); } }); }, { rootMargin: '200px 0px 200px 0px' } ); lazyloadBackgrounds.forEach( ( lazyloadBackground ) => { lazyloadBackgroundObserver.observe( lazyloadBackground ); } ); }; const events = [ 'DOMContentLoaded', 'elementor/lazyload/observe', ]; events.forEach( ( event ) => { document.addEventListener( event, lazyloadRunObserver ); } );