Innovatiehub Salland

HR

Wat kan ik verwachten?

Onboarding

Je voert onderzoek naar onboarding processen in organisaties. Je analyseert en ontwikkelt strategieën om nieuwe werknemers soepel te laten integreren, waarbij je focust op het optimaliseren van hun ervaring en betrokkenheid binnen de organisatie. Deze opdracht biedt een kans om praktische HR-vaardigheden te ontwikkelen en innovatieve methoden te ontdekken om het onboarding-proces te verbeteren.

Wat zit erin?

Meerwaarde

Je ontwikkelt praktische vaardigheden in het optimaliseren van onboarding-processen. Je krijgt inzicht in het creëren van een positieve werkomgeving voor nieuwe medewerkers, wat je toekomstige carrière in HR verrijkt. Jouw onderzoek naar onboarding betekent een beter begrip van effectieve integratie van nieuwe werknemers voor het bedrijf, wat resulteert in hogere retentie en betrokkenheid. Jouw bevindingen kunnen de onboarding-processen verbeteren en zo de bedrijfscultuur versterken, wat leidt tot een productiever personeelsbestand.

Waar kan ik terecht?

const lazyloadRunObserver = () => { const lazyloadBackgrounds = document.querySelectorAll( `.e-con.e-parent:not(.e-lazyloaded)` ); const lazyloadBackgroundObserver = new IntersectionObserver( ( entries ) => { entries.forEach( ( entry ) => { if ( entry.isIntersecting ) { let lazyloadBackground = entry.target; if( lazyloadBackground ) { lazyloadBackground.classList.add( 'e-lazyloaded' ); } lazyloadBackgroundObserver.unobserve( entry.target ); } }); }, { rootMargin: '200px 0px 200px 0px' } ); lazyloadBackgrounds.forEach( ( lazyloadBackground ) => { lazyloadBackgroundObserver.observe( lazyloadBackground ); } ); }; const events = [ 'DOMContentLoaded', 'elementor/lazyload/observe', ]; events.forEach( ( event ) => { document.addEventListener( event, lazyloadRunObserver ); } );