Innovatiehub Salland

Commercieel

Wat kan ik verwachten?

Je voert diepgravende analyses uit om markttrends te begrijpen. Je verzamelt en analyseert gegevens om waardevolle inzichten te verkrijgen over consumentengedrag en concurrentie. Dit proces stelt je in staat om strategieën te ontwikkelen die aansluiten op de behoeften van de markt en die bedrijven helpen groeien.

Wat zit erin?

Meerwaarde

Bij commercieel marktonderzoek verkrijg je als student waardevolle vaardigheden in dataverzameling en analyse, wat je een concurrentievoordeel geeft op de arbeidsmarkt. Voor het bedrijf betekent dit inzicht in markttrends en consumentengedrag, wat resulteert in strategieën die aansluiten bij de behoeften van de markt. Dit versterkt de concurrentiepositie, opent nieuwe kansen en leidt tot effectievere besluitvorming en groei.

Waar kan ik terecht?

En wat hebben jullie nog meer te bieden? Nou, een heel programma! Je komt niet alleen stage lopen of afstuderen, je volgt een hele programma. Benieuwd naar wat dit inhoudt?

const lazyloadRunObserver = () => { const lazyloadBackgrounds = document.querySelectorAll( `.e-con.e-parent:not(.e-lazyloaded)` ); const lazyloadBackgroundObserver = new IntersectionObserver( ( entries ) => { entries.forEach( ( entry ) => { if ( entry.isIntersecting ) { let lazyloadBackground = entry.target; if( lazyloadBackground ) { lazyloadBackground.classList.add( 'e-lazyloaded' ); } lazyloadBackgroundObserver.unobserve( entry.target ); } }); }, { rootMargin: '200px 0px 200px 0px' } ); lazyloadBackgrounds.forEach( ( lazyloadBackground ) => { lazyloadBackgroundObserver.observe( lazyloadBackground ); } ); }; const events = [ 'DOMContentLoaded', 'elementor/lazyload/observe', ]; events.forEach( ( event ) => { document.addEventListener( event, lazyloadRunObserver ); } );