Innovatiehub Salland

HR

Wat kan ik verwachten?

HR Analytics

Data creëren en inzichten krijgen in het gebruik van deze gegevens voor personeelsbeheer. Je analyseert en interpreteert de vergaarde data om strategische HR-beslissingen te ondersteunen. Het biedt een kans om vaardigheden in data-analyse te ontwikkelen en deze toe te passen op HR-vraagstukken. Deze opdracht biedt waardevolle ervaring in het optimaliseren van personeelsbeleid met behulp van gegevensgestuurde inzichten.

Wat zit erin?

Meerwaarde

Verdiep je in het verzamelen en analyseren van data om inzicht te krijgen in personeelsgerelateerde processen. Je leert geavanceerde analysetechnieken toepassen, zoals predictive analytics, om trends te identificeren en toekomstige HR-behoeften te voorspellen. Door deze diepgaande analyse ontwikkel je de capaciteit om strategische beslissingen te onderbouwen met concrete gegevens, wat essentieel is voor het optimaliseren van HR-beleid en het verbeteren van de prestaties van een organisatie op de lange termijn.

Waar kan ik terecht?

En wat hebben jullie nog meer te bieden? Nou, een heel programma! Je komt niet alleen stage lopen of afstuderen, je volgt een hele programma. Benieuwd naar wat dit inhoudt?

const lazyloadRunObserver = () => { const lazyloadBackgrounds = document.querySelectorAll( `.e-con.e-parent:not(.e-lazyloaded)` ); const lazyloadBackgroundObserver = new IntersectionObserver( ( entries ) => { entries.forEach( ( entry ) => { if ( entry.isIntersecting ) { let lazyloadBackground = entry.target; if( lazyloadBackground ) { lazyloadBackground.classList.add( 'e-lazyloaded' ); } lazyloadBackgroundObserver.unobserve( entry.target ); } }); }, { rootMargin: '200px 0px 200px 0px' } ); lazyloadBackgrounds.forEach( ( lazyloadBackground ) => { lazyloadBackgroundObserver.observe( lazyloadBackground ); } ); }; const events = [ 'DOMContentLoaded', 'elementor/lazyload/observe', ]; events.forEach( ( event ) => { document.addEventListener( event, lazyloadRunObserver ); } );