Innovatiehub Salland

Bedrijfskunde

Wat kan ik verwachten?

Bedrijfsprocessen Optimaliseren

Jij helpt mee met het verbeteren van bestaande bedrijfsprocessen. Je identificeert inefficiënties en ontwikkelt verbeteringsstrategieën om de workflow te stroomlijnen. Door middel van analyses en implementatieplannen draag je bij aan het verbeteren van de operationele efficiëntie en het maximaliseren van de bedrijfsprestaties. Je werkt nauw samen met verschillende afdelingen om veranderingen door te voeren en draagvlak te creëren voor optimalisatie-initiatieven.

Wat zit erin?

Meerwaarde

Jij krijgt als student de kans om praktijkervaring op te doen in het analyseren en optimaliseren van bedrijfsprocessen, wat waardevolle vaardigheden oplevert voor jouw carrière. Je leert probleemoplossend denken en krijgt inzicht in bedrijfsvoering, wat je helpt bij toekomstige uitdagingen. Voor het bedrijf betekent jouw inzet een frisse kijk op processen, resulterend in efficiëntere workflows en kostenbesparingen. Jouw optimalisatie-inspanningen dragen bij aan verbeterde operationele prestaties en kunnen een concurrentievoordeel opleveren. Dit alles terwijl je waardevolle input levert voor toekomstige bedrijfsstrategieën.

Waar kan ik terecht?

En wat hebben jullie nog meer te bieden? Nou, een heel programma! Je komt niet alleen stage lopen of afstuderen, je volgt een hele programma. Benieuwd naar wat dit inhoudt?

const lazyloadRunObserver = () => { const lazyloadBackgrounds = document.querySelectorAll( `.e-con.e-parent:not(.e-lazyloaded)` ); const lazyloadBackgroundObserver = new IntersectionObserver( ( entries ) => { entries.forEach( ( entry ) => { if ( entry.isIntersecting ) { let lazyloadBackground = entry.target; if( lazyloadBackground ) { lazyloadBackground.classList.add( 'e-lazyloaded' ); } lazyloadBackgroundObserver.unobserve( entry.target ); } }); }, { rootMargin: '200px 0px 200px 0px' } ); lazyloadBackgrounds.forEach( ( lazyloadBackground ) => { lazyloadBackgroundObserver.observe( lazyloadBackground ); } ); }; const events = [ 'DOMContentLoaded', 'elementor/lazyload/observe', ]; events.forEach( ( event ) => { document.addEventListener( event, lazyloadRunObserver ); } );