06 - 59 81 47 53

Dankzij Innovatiehub Salland blijft jong talent behouden voor de regio.

Deze week in de Raalte Koerier: een artikel over afstudeerders Lynn, Nina en Jasper. Allemaal hebben ze een onderzoek uitgevoerd bij de Nijhof Groep, via Innovatiehub Salland. Hoe hebben ze dit ervaren? 

Via Innovatiehub Salland voerden ze alle drie afzonderlijk hun afstudeeropdracht uit bij respectievelijk Nijhof Installatietechniek en Willemsen Installatie. Inmiddels zijn ze studenten-af, maar Nina Kleine Schaars, Lynn Wolfkamp en Jasper Neulen kijken met plezier terug op een leerzame tijd. Een tijd die vooroordelen heeft ontkracht en hun banenkansen heeft vergroot. En dat is precies de bedoeling van Innovatiehub Salland: jong talent behouden voor de regio.

Veel studenten hebben het idee dat ze voor een goede baan beter naar de Randstad kunnen verhuizen. “Maar ook Salland biedt volop kansen”, zegt Nina. “In de grote steden heb je meer echt grote organisaties, terwijl deze regio meer midden- en kleinbedrijven heeft. Dat laatste spreekt ons toch meer aan.”

De in Broekland wonende Nina voerde in het vierde jaar van haar studie Bedrijfskunde aan Hogeschool Windesheim in Zwolle een klantenbindingsonderzoek uit, als onderdeel van haar stage bij Willemsen Installatie, een van de vier bedrijven binnen de Nijhof Groep. “Willemsen had zelf niet echt inzicht in hoe de klanten aankijken tegen het bedrijf. Ze wilden daar meer inzicht in hebben, en adviezen voor verbetering”, legt ze uit.

Database

Nina kwam via de Innovatiehub Salland met Willemsen in contact. “Ze hebben een database met mogelijke onderzoeksopdrachten”, vertelt ze. “Ik heb tijdens mijn twintig weken stage bij Willemsen veel gesprekken gevoerd, zowel intern als extern. Mijn begeleider, bedrijfsmentor Marco Hogeboom, heeft me daarbij goed op weg geholpen.” 

Extern voerde Nina gesprekken met drie verschillende klantengroepen: de woningbouw, de utiliteitsbouw en de renovatiesector. “We hebben samen de selectie gemaakt, zodat ze allemaal evenredig waren vertegenwoordigd. Over het algemeen zijn die bedrijven best positief gestemd over het gehele klantenproces. Wel bleek dat Willemsen het nodige mag doen aan haar naamsbekendheid en vooral aan het beeld van wat klanten hebben. Dat bleek minder veelzijdig dan het bedrijf in werkelijkheid is. Daarnaast blijkt een evaluatie na langere tijd – bijvoorbeeld een jaar na oplevering – te kunnen bijdragen aan een goed gevoel bij de klant.”

"Via de Innovatiehub leer je ook andere studenten kennen."

Ze is tevreden over de Innovatiehub en haar stagebedrijf. “Via de Innovatiehub leer je ook andere studenten kennen. Je bent allemaal met je eigen onderzoek bezig, maar eenmaal per twee weken kom je bij elkaar voor een masterclass of een sparsessie. Je kunt met elkaar overleggen over je aanpak.”

Klantproces

Haar plaatsgenote Lynn Wolfkamp voerde eveneens het afgelopen half jaar haar afstudeeronderzoek uit vanuit de Innovatiehub. Zij rondde haar studie tot facility manager aan de Hanzehogeschool Groningen af met een onderzoek in haar eigen woonomgeving. “Ik onderzocht het klantproces en de klantbehoefte bij Nijhof Installatietechniek en Bouwbedrijf Mensink”, vertelt ze. “Beide bedrijven vullen elkaar aan en werken veel samen. Maar het besluitvormingsproces duurt bij een aannemer vaak veel langer dan bij een installateur, omdat de keuzes complexer zijn.” Ze ondervroeg medewerkers van verschillende afdelingen, maar vooral ook veel klanten. Uit het onderzoek kwam vooral naar voren dat de contactmomenten tussen klanten en installateur soepel verlopen, met duidelijke en gestructureerde afspraken, maar dat de samenwerking en afstemming tussen de partners onderling nog wel verbeterd kan worden.

Daar maakt Lynn zelf ook werk van, want ze ging in de zomer parttime bij Nijhof Installatietechniek aan de slag om haar adviezen in praktijk te brengen binnen het bedrijf. “Daarom vind ik de Innovatiehub Salland zo’n goed initiatief. Het brengt alle partijen via korte lijntjes bij elkaar. Daarnaast krijg je meer contact met medestudenten en kun je elkaar helpen. Dat maakt je stage leuker en biedt kansen om jezelf te ontwikkelen. ”

Hubmanager

Ook Jasper Neulen kwam via zijn stage aan een baan, maar dan bij de Innovatiehub zelf. Hij rondde zijn onderzoek een jaar geleden af, werkte na zijn afstuderen een jaar elders en is sinds afgelopen voorjaar als hubmanager werkzaam bij de Innovatiehub. “Voor mijn studie commerciële economie aan Windesheim in Zwolle deed ik bij Nijhof een onderzoek naar de bedrijfsomgeving en de waardepropositie van het bedrijf. Vanuit de Innovatiehub werd ik begeleid door projectmanager Yke Scholten.  In haar communicatie tussen installateurs en klanten is Nijhof wel onderscheidend: nuchter, duidelijk en als betrekkelijk kleine organisatie met korte lijnen. Dat doen ze echt goed, al kan er in de samenwerking altijd nog wat worden verbeterd. Ik heb mijn opdracht afgerond door namens Nijhof bij alle geïnterviewde klanten een kist met fruit rond te brengen, als symbool van een vruchtbare samenwerking.”

Energie

Hoewel hij eerst een jaartje elders werkte, was Jasper altijd razend enthousiast over de Innovatiehub. “Ik heb die periode bij de hub als supergaaf ervaren. Ik kreeg er echt energie van. Na dat tussenjaar kwam ik weer in contact met mensen van de hub, waaruit bleek dat ze een nieuwe hubmanager zochten: een studentenbegeleider die tevens een stuk marketing op zich neemt. Dat sprak me enorm aan, vooral vanwege mijn eigen positieve ervaringen.”

De Innovatiehub is volop in ontwikkeling. De organisatie wordt steeds professioneler opgetuigd. Jasper: “Momenteel hebben we vaste krachten voor HR, Marketing en Financiën. Dit hopen we verder aan te vullen met andere specialismen.” Nu doen er nog slechts vier bedrijven mee, maar ik verwacht dat dat aantal gaat groeien als bedrijven er de voordelen van gaan inzien. Ze kunnen elkaar op allerlei manieren aanvullen en het is dé manier om jong talent voor je eigen streek te behouden.”

Bel of mail ons

06 - 59 81 47 53

info@innovatiehubsalland.nl

Bezoek ons

L.J. Costerstraat 35
8141 GN Heino

Bel of mail ons

06 - 59 81 47 53
info@innovatiehubsalland.nl

× Hoe kunnen wij je helpen?